Νέα επιτόκια από την FFBank

ΑΥΞΑΝΕΙ τα επιτόκιά της η FFBank για προϊόντα χορηγήσεων και καταθέσεων που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, την αύξηση επέβαλε η πρόσφατη αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου της τράπεζας που είναι συμβατικά συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αυξάνονται κατά 0,25%. Αντίστοιχα, το επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού Europremium αναπροσαρμόζεται σε 1,5% του καταθετικού λογαριασμού Μισθοδοσίας Value σε 1,75% για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, και των λογαριασμών Υπό Προειδοποίηση Notice 7 & Notice 30 ημερών, σε 1,75% για ποσά μικρότερα των 3.000 ευρώ.