ΣΕ… ΔΙΝΗ Η ΕΔΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Οι συζητήσεις με τους πιστωτές και τα ερωτήματα

    Αυξάνονται και πληθύνονται οι εταιρείες, που αλλάζουν χέρια και περνούν στους πιστωτές τους.
    Η κατάσταση στον κατασκευαστικό τομέα επιδεινώνεται, με τα νέα δημόσια και ιδιωτικά έργα να βρίσκονται σε τέλμα,
με αποτέλεσμα και η Έδραση-Χ. Ψαλλίδας σε μια προσπάθεια της να αναδιαρθρώσει τις υπέρογκες υποχρεώσεις της, που διαμορφώνονται σε επίπεδο στα 173,8 εκατ. ευρώ, να «παραχωρεί» τον έλεγχο στους πιστωτές της.
    Γι’ αυτό τον λόγο και η επόμενη γενική συνέλευση της εισηγμένης, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν για την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ως το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας αγγίζουν τα - 20 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2011

    Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τα οποία αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2001, επιβάλλουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφού ενεργοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 2190 του Ν. 1920. Αν και σε αυτή την περίπτωση, δεν αποκλείεται η είσοδος κάποιου στρατηγικού επενδυτή, κατασκευαστικοί κύκλοι θεωρούν πολύ δύσκολη την επίτευξη ενός τέτοιου εγχειρήματος. Άλλωστε, πρόθεση της διοίκησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πιστωτές της εταιρείας να συμμετάσχουν στην αύξηση, κεφαλαιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις απαιτήσεις τους.
    Με τις παραπάνω κινήσεις, η Έδραση προσπαθεί να αναδιαρθρώσει το χρέος της, αποτελώντας μια από τις πολυάριθμες εταιρείες, για τις οποίες η απόκτηση του ελέγχου από τους πιστωτές αποτελεί μονόδρομο, έναντι της κατάρρευσης.
    Το ερώτημα που τίθεται ωστόσο, είναι αν η διοίκηση έχει ήδη επιτύχει συμφωνία συνδιαλλαγής με την πλειονότητα των πιστωτών της και αν κι εκείνοι θα μπορέσουν να τη μανατζάρουν από τη στιγμή που οι τραπεζίτες έχουν διαφορετική νοοτροπία από τους επιχειρηματίες των ομίλων των υπολοίπων κλάδων. Έτσι, πολλοί παράγοντες της αγοράς εκφράζουν την αβεβαιότητά τους για την τύχη της κατασκευαστικής τελικά.