Με τη σφραγίδα του Λάτση η ενέργεια

Πρωταγωνιστής των αποκρατικοποιήσεων για ΕΛΠΕ, 
ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ

Σε πρωταγωνιστή των μεγάλων ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων ο όμιλος Λάτση, ο οποίος φιλοδοξεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.
    Κατά πρώτον, στη ΔΕΠΑ, όπου τα Ελληνικά Πετρέλαια κατέχουν το 35% δηλαδή διατηρούν καταστατικά δικαιώματα μειοψηφίας, και επομένως διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στις περαιτέρω κινήσεις της ενεργειακής σκακιέρας, όταν εκδηλωθούν. Δεν αρκούνται όμως, μόνο σε αυτό.
Το άλλο μέτωπο, στο οποίο θέλουν να «παίξουν», αφορά στη διάθεση του ποσοστού 35% που κατέχει το Δημόσιο στα Ελληνικά Πετρέλαια, όπου ο ρόλος της Paneuropean, της εταιρείας του ομίλου Λάτση είναι εκείνος που θα «κατευθύνει» τις εξελίξεις. Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία ελέγχει πλειοψηφικό πακέτο, που πλησιάζει το 41% και απέχει μόλις 9% από το 50% +1, το ποσοστό δηλαδή που παραδίδει στα ΕΛΠΕ και δίνει απόλυτο έλεγχο της διοίκησης, που σήμερα διορίζεται με κοινή απόφαση και συναίνεση μεταξύ Δημοσίου και Paneureopean Oil & Industrial Holdings, στη βάση της άτυπης συμφωνίας του 2007. Η ΡΟ&ΙΗ εμφανίστηκε τέλη Δεκεμβρίου του 2010 να ελέγχει 39,023% (στις 23/12) και στη συνέχεια 40,98% υπερφαλαγγίζοντας το ποσοστό του Δημοσίου, αγοράζοντας 8-10 μήνες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό στην αγορά.

Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
    Η ένταξη της πλήρους ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Πετρελαίων στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν στο αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, επιβεβαιώνει τη σπουδή της κυβέρνησης και τις πιέσεις της τρόικας για ολοκληρωτική απεμπλοκή του Δημοσίου από μειοψηφικές συμμετοχές. Από την πλευρά των Ελληνικών Πετρελαίων τηρείται σιγή ιχθύος, αλλά επιχειρηματικοί κύκλοι του κλάδου εκτιμούν πως η PO&IH δεν θα είχε ιδιαίτερο λόγο να καταβάλει ένα υψηλό τίμημα – σε αυτή τη συγκυρία – για να ενισχύσει τη θέση της σε έναν όμιλο, που ουσιαστικά διοικεί και ελέγχει. Ανάλογη είναι η εκτίμηση τραπεζικών παραγόντων, που προχωρούν όμως μερικά βήματα πιο πέρα, καθώς σχετίζουν τις εξελίξεις στο μέτωπο των Ελληνικών Πετρελαίων – της ενέργειας – με την κινητικότητα στον τραπεζικό κλάδο. Όσον αφορά στο ΕΛΠΕ, η συμφωνία του 2003, με την οποία ο όμιλος Λάτση είχε μπει στη μετοχική σύνθεση των Ελληνικών Πετρελαίων με τη συγχώνευση Πετρόλα – ΕΛΠΕ αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα και για την αποκρατικοποίηση που έχει οριστεί με βάση το χρονοδιάγραμμα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, για το πρώτο τρίμηνο του 2012. Και αυτό, διότι στην τότε συμφωνία, προβλεπόταν ότι ο όμιλος Λάτση θα είχε δικαίωμα πρώτης προτίμησης, σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσιζε να διαθέσει επιπλέον ποσοστό που κατέχει στα ΕΛΠΕ.
    Έτσι, ο πρώτος που θα ερωτηθεί, όταν αρχίζουν να τρέχουν οι αποκρατικοποιήσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2012 θα είναι ο όμιλος Λάτση και η Paneuropean, που θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα αποκτήσουν το ποσοστό του Δημοσίου φτάνοντας σε συνολικό μετοχικό ποσοστό 76% ή θα παραχωρήσουν ποσοστό σε τρίτο παίκτη της αγοράς και θα έχουμε μια νέα συγκατοίκηση, χωρίς το κράτος, αλλά με ιδιώτη εταίρο στον οποίο θα παραχωρηθούν και τα δικαιώματα ή μέρος των δικαιωμάτων, που έχει σήμερα το Δημόσιο σε Δ.Σ. και διοίκηση.
    Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν μάλιστα να υπάρξει συμφωνία «πακέτο», για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων και το ξεκαθάρισμα και των δύο αποκρατικοποιήσεων, τόσο στα ΕΛΠΕ, όσο και στη ΔΕΠΑ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να επισημανθεί ότι, καθώς έχει επιλεγεί στην περίπτωση της ΔΕΠΑ ο διαχωρισμός και η ξεχωριστή αποκρατικοποίηση, θα πρέπει να υπάρξει και διευθέτηση για το ποσοστό που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στα δίκτυα του αερίου. Για τις δύο αποκρατικοποιήσεις πάντως, οι επιλογές είναι αρκετές και μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα σενάρια, όπως την άσκηση του δικαιώματος στα ΕΛΠΕ εν μέρει ή στο σύνολο, ή τη συμμετοχή κάποιου τρίτου εταίρου στον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων πιθανόν και στη ΔΕΠΑ, όπου μπορεί να δούμε τριπλή συγκατοίκηση Δημοσίου με 10%, ΕΛΠΕ με 35% και νέου στρατηγικού επενδυτή με 55%