Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΙΔΕΝΟΡ

Πληρώνει με…. δάνεια τα δάνεια ο Στασινόπουλος

Η απόφαση που στην ουσία είχε ληφθεί εδώ και καιρό από τη διοίκηση της Σιδενόρ, αλλά επικυρώθηκε και επισήμως στην πρόσφατη γενική συνέλευση της εταιρείας, για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, είναι πλέον γεγονός

Η γενική συνέλευση αποφάσισε την έκδοση ομολογιακού μέχρι το ποσό των 100 εκατ. ευρώ

    Ο Νίκος Στασινόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του ομίλου αποφάσισαν για την έκδοση δανείου μέχρι το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από τις τράπεζες. Άλλωστε, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρά δάνεια στα χαρτοφυλάκιά τους, καταφεύγουν στην έκδοση ομολογιακών δανείων για την αποπληρωμή αυτών, αλλά και για να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική ροή προς τις επενδύσεις τους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.
    Στόχος άλλωστε, του ισχυρού άντρα της Σιδενόρ είναι επίσης, να συνεχίσει να επενδύει στο εξωτερικό, όπου και στηρίζει μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητάς του, ώστε να μπορέσει να εξισορροπήσει τις απώλειες από την εγχώρια αγορά, τακτική που ακολουθούν πολλοί ελληνικοί όμιλοι.
    Η διαφοροποίηση της εταιρείας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης και κυρίως στη Γερμανία, αλλά και η γεωγραφική της διείσδυση σε νέες αγορές, βοήθησαν τη Σιδενόρ να αυξήσει τους συνολικούς όγκους πωλήσεών της και ο κ. Στασινόπουλος επιθυμεί να συνεχίσει στο ίδιο «τέμπο».
    Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 31% και ανήλθε σε 271 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατέγραψαν επίσης αύξηση κα΄τα 19,4% και ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010.
    Αυτό που ανησυχεί ιδιαιτέρως την διοίκηση είναι οι ευμετάβλητες συνθήκες και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, καθώς επίσης και οι συνέπειες της σημαντικής κάμψης, που έχει πλήξει την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία παραμένει σε χαμηλά της τάξεως του -30% περίπου. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις συνθήκες, η διοίκηση θα παραμείνει προσηλωμένη στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων και των υψηλών προδιαγραφών των παραγωγικών εγκαταστάσεων του ομίλου. Θα εστιάσει κυρίως στην ενίσχυση των μεριδίων της στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη συνεχή βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, καθώς και στην περαιτέρω διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της σε αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και αυξημένης συζήτησης. Σημαντική στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι και η θετική συμβολή των μεγεθών της θυγατρικής εταιρείας «Σωληνουργεία Κορίνθου», που επίσης σημείωσαν αύξηση κύκλου εργασιών και εσόδων. Φαίνεται πως το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε στο παρελθόν για τον όμιλο της Βιοχάλκο συνολικά έχει αρχίσει και αναστρέφεται, με τη διοίκηση να θέτει ακόμη υψηλότερα τον πήχη για το 2011 και 2012.